طبیعت و حیات وحش افریقا | قاره آفریقا, حیات وحش آفریقا, طبیعت آفریقا,

ورود به حساب کاربری دسترسی سریع

طبیعت و حیات وحش افریقا

ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﻦ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺳﯿﻊ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ، ﻓﯿﻞ، ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ، ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻄﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
گزارش تخلف این پست نویسنده : mojtaba11 دسته بندی : عکس و کاریکاتور عایدی بازدید : ویژه کاربران
قطب شمال قطب شمال
قطب جنوب قطب جنوب
همدان همدان
تهران تهران
استادیوم های فوتبال جهان استادیوم های فوتبال جهان
فیل آفریقایی فیل آفریقایی
عروس دریایی عروس دریایی
عقاب عقابنظری برای نمایش یافت نشد، شما اولین نظر را ارسال کنید !

برای ارسال نظر و یا سوال، لطفا ابتدا به حساب کاربری تان وارد شوید


نماد اعتماد ملی
1