طنز و داستانی | داستان طنز , داستان خنده دار , داستان عاشقانه , داستان کوتاه

حساب کاربری ورود به حساب کاربری دسته بندی محتوادسته بندی محتوا

پست های گروه طنز و داستانی

گهی پشت به زین گهی زین به پشت گهی پشت به زین گهی زین به پشت
داستانی بسیار جذاب و تاثیر گذار داستانی بسیار جذاب و تاثیر گذار
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده
دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن
شیوه های عصبانی کردن خانم ها (طنز) شیوه های عصبانی کردن خانم ها (طنز)
حکایت (خوشحال شدن از خوشحالی دیگران) حکایت (خوشحال شدن از خوشحالی دیگران)
ارزش شما چه‌قدر است؟ حکایتی کوتاه درباره اعتمادبه‌نفس ارزش شما چه‌قدر است؟ حکایتی کوتاه درباره اعتمادبه‌نفس
داستان به ضرب المثل مالت نناز به شبی بند است داستان به ضرب المثل مالت نناز به شبی بند است
ارزش شادی ارزش شادی
چهره ی نفرت زیباست یا زشت چهره ی نفرت زیباست یا زشت
پسرک و تماس تلفنی او پسرک و تماس تلفنی او
اعتماد کن و راه بیفت! اعتماد کن و راه بیفت!
پسری عصبانی پسری عصبانی
داستان طنز و خنده دار و زیبای آرزوی مرد داستان طنز و خنده دار و زیبای آرزوی مرد
داستان مرد میلیونر داستان مرد میلیونر
داستانی واقعی از ادیسون داستانی واقعی از ادیسون
داستان آموزنده قرص سردرد داستان آموزنده قرص سردرد
داستان آموزنده «مشکل چاه آب روستا» داستان آموزنده «مشکل چاه آب روستا»
نماد اعتماد ملی
بستن
1